Dagens Ungdom – Mine Tynne Ben

New tunes from our favourite norwegian pop group!

7″ Vinyl + digital
Side A: Mine tynne ben
Side B: En Meny på Østlandet

“En er én og to er to, det er sent, men gjør det noe?”

Jonas Barsten, drums
Christopher Glass, guitar & vocals
Harald Størmer Thaulow, guitar & vocals
Kjersti Aase Winjum, bass & vocals

Recorded and produced by Audun Borrmann.
Cover design by Espen Friberg
Released August 21, 2020

Previous album releases:
Lite å gjøre (2018) – K. Dahl Eftf / Smalltown Supersound
Dagens Ungdom (2014) – Metronomicon Audio